Ukuba yisakhamuzi kweSanta Kitts nemibhalo edingekayo yeNevis

Ukuba yisakhamuzi kweSanta Kitts nemibhalo edingekayo yeNevis

IZINDAWO EZIFUNDWAYO

Bonke abenzi bezicelo bayadingeka ukuthi banikeze okulandelayo:

 • Ifomu lesicelo eligcwalisiwe le-C1
 • Ifomu lesicelo eligcwalisiwe le-C2
 • Ifomu lesicelo eligcwalisiwe le-C3
 • Ukukhishwa kwerekhodi lokuzalwa eliphelele noma ikhophi eqinisekisiwe yesitifiketi sokuzalwa (ie idokhumenti lokuzalwa elihlanganisa nemininingwane yomzali wakho, noma irejista yasekhaya, incwadi yomndeni njll.)
 • Ikhophi eqinisekisiwe yobufakazi bokushintshwa kwegama (Amaphepha eTayitela noma alingana ngokomthetho, uma kusebenza)
 • Ikhophi eqinisekisiwe yamakhadi kamazisi (kazwelonke) (wezingane ezineminyaka engaphansi kwengu-16 ayakhishwa)
 • Ikhophi eqinisekisiwe yamaphasiphothi wamanje akhombisa igama, ubuzwe besithombe / ubuzwe, usuku nendawo okukhishwa kuyo, usuku lokuphelelwa yisikhathi, inombolo yepasipoti nezwe elikhipha.
 • Imiphumela yokuhlolwa kwegciwane lengculazi akumele ibe ngaphezulu kwezinyanga ezi-3 (izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ziyaxolelwa)
 • Isitifiketi samaphoyisa "isitifiketi semininingwane engekho emthethweni" noma "isitifiketi semvume yobuphoyisa" kusuka ezweni lezakhamizi kanye nanoma yiliphi izwe lapho uke wahlala khona isikhathi esingaphezu konyaka owodwa kule minyaka eyi-1 edlule (izingane ezingaphansi kweminyaka engu-10 azikhulunyelwa)
 • Izithombe eziyisithupha (6) cishe ezingama-35 x 45mm ngosayizi, ezithathwe kungakapheli izinyanga eziyisithupha (6) ezedlule (i-NB enye yezithombe kumele iqinisekiswe futhi ifakwe kwifomu le-C2)

Ukuba yisakhamuzi kweSanta Kitts nemibhalo edingekayo yeNevis

Amanye amadokhumenti asekelayo adingekayo kumfakisicelo oyinhloko:

 • Ifomu lesicelo le-C4 (ukhetho lwe-SIDF)
 • Isivumelwano Sokuthengwa Esigcwalisiwe kanye Sokuthengisa (Ukhetho Oluvunyiwe Lwezindlu)
 • Okungenani ireferensi eyi-1 yokuqala yoqobo (isib. Kusuka kummeli, umphakathi obhalwe phansi, i-accounted charted noma omunye uchwepheshe wokuma okufanayo) ongekho ngaphezulu kwezinyanga eziyi-6.
 • Izitatimende Zebhange isikhathi esiyizinyanga eziyi-12 kusukela ngosuku lokufakwa kwesicelo
 • Okungenani incwadi eyi-1 yasekuqaleni yasebhange ekhishwe yibhange eliqashelwa emhlabeni wonke, elingabi ngaphezu kwezinyanga ezi-6.
 • Ikhophi eqinisekisiwe yamarekhodi Omkhosi noma ukukhululwa emsebenzini wezempi (uma kusebenza)
 • 1 Idokhumenti yoqobo lobufakazi bekheli lokuhlala (isb. Ikhophi eqinisekisiwe yomthethosivivinywa wosizo osanda kwenziwa noma isitatimende sasebhange esibonisa igama eliphelele nekheli, noma isiqinisekiso esibhalwe phansi esivela ebhange, kummeli, kumgcini wezincwadi wezezimali noma emphakathini obhalwe phansi).
 • Izincwadi Zokuqashwa ezichaza ukuqala kokuqashwa, isikhundla kanye nomholo olutholwayo
 • Ikhophi eqinisekisiwe Yelayisense Yebhizinisi noma Imibhalo yokuhlanganisa
 • 1 Ingcaphuno yokuqala yerekhodi lomshado noma ikhophi eqinisekisiwe yezitifiketi zomshado uma kusebenza (ie uma abantu abashadile besebenza kanye).
 • Ikhophi eqinisekisiwe yemibhalo yedivosi (uma ikhona).
 • Isitatimende nobufakazi bomthombo wesikhwama okufanele sitshalelwe eSt Kitts naseNevis
 • I-afidavithi yokusekelwa kwezezimali yabafakizicelo abaphakathi kweminyaka eyi-18-30
 • Ikhophi eqinisekisiwe yeDyunivesithi yaseDyunivesithi (uma ikhona)
 • Amandla Alinganiselwe Wommeli